Co nabízím

S čím Vám mohu pomoci?

Svou prací se snažím pomáhat mladým i dospělým lidem k tomu, aby žili svůj život rádi, byli v něm co možná nejvíce šťastní a dařilo se jim plnit jejich osobní cíle.

Ne vždy se to však daří tak, jak bychom si přáli. Často nás na naší životní cestě trápí různé nepříjemnosti či těžkosti. Mohou se týkat nás samotných, našich vztahů (s rodiči, partnery, dětmi, sourozenci, prarodiči), naší práce, našeho vzdělání, sebe přijetí a mnoha dalších věcí, na kterých nám v životě záleží.

V rámci konzultací je mým cílem přispívat především k hledání a rozvoji řešení problémů, se kterým dotyčný přichází. Nepracuji s analýzou problémů jako takových. Důraz je naopak kladen na hledání a utilizaci konkrétních schopností či dovedností člověka, které mohou napomáhat k rozvoji řešení problému.

 

Terapie ztišením

Terapie  ztišením je název pro praktickou integraci psychoterapeutických technik (zejména z relaxačních, auto-sugestivních a na řešení zaměřených metod) a křesťanské meditativní (či kontemplativní) praxe.

Více po kliknutí na odkaz níže.

Kurz: „CESTA K VNITŘNÍMU POKOJI

Praktický kurz, jak zacházet s napětím a stresem na základě zkušeností z psychologie a kontemplativní tradice.

Více informací po kliknutí na obrázek níže.

 

S čím Vám nepomůžu

Vzhledem k tomu, že nemám psychologické ani psychiatrické vzdělání, nepracuji s diagnostickými metodami, proto Vám nemohu pomoci se stanovením jakékoliv diagnózy, předepisováním či užíváním medikace.