Podmínky spolupráce

  • Na korespondenci či objednávku termínu konzultace se snažím reagovat co nejrychleji, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Mým cílem je domluvit veškeré organizační záležitosti (např. informace k průběhu konzultace, způsob platby – upřednostňuji platbu bankovním převodem) před samotnou konzultací, abychom neztráceli příliš času.

 

  • Zpracování a ochrana osobních údajů

Sjednáním termínu konzultace vyjadřujete svůj souhlas s tím, abych v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával Vaše osobní údaje v poskytnutém rozsahu (zejména: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, korespondenční adresu, příp. audionahrávku konzultace). A to pro účely uzavření smluvního vztahu o poskytnutí odborných služeb, možnosti vzájemné komunikace v rámci sjednávání či změnu termínu komunikací, dále za účelem vystavení faktury či příjmového dokladu a také za účelem co nejefektivnější spolupráce. Vaše osobní údaje (vyjma fakturačních údajů) nejsou poskytovány dalším osobám ani subjektům. Doba zpracování osobních údajů je po dobu spolupráce a maximálně 12 měsíců po jejím ukončení. Kdykoli mě můžete požádat o ukončení zpracování uvedených údajů pro daný účel.

 

Děkuji za pochopení.