Vzdělání a praxe

Praxe

2019 – dosud        Krizový intervent v rámci sociální služby Krizová pomoc, Dětské centrum Zlín p. o.

2017 – dosud        OSVČ poradenská činnost, terapeutická činnosti, lektorská činnost

2015 – 2019        Salesiánský klub mládeže Zlín – Sociální pracovník, vedoucí NZDM, lektor preventivních programů pro školy SAVIO, odborné poradenství pro rodiče s dětmi do 6 let

2011 – 2015          Salesiánský klub mládeže Zlín, pracovník v sociálních službách, vedoucí prázdninových táborů

 

Vzdělání

Školní

2012 – 2015          Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF, Sociální pedagogika (Bc.)

2009 – 2011          Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAI, Bezpečnostní technologie, systémy a management (Ing.)

2006 – 2009          Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAI, Bezpečnostní technologie, systémy a management (Bc.)

2002 – 2006          Střední průmyslová škola Zlín, Slaboproudá elektrotechnika

1993 – 2002          11. ZŠ  Zlín – Malenovice

 

Kurzy, výcviky, projekty a jiná vzdělání

Terapeutický výcvik

SOLUTIONS FOCUS komplexní výcvik v poradenství a terapii ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

(Akreditace MPSV, Česká psychoterapeutická společnost, 720 h. )

Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii

(160 h., Akreditace MPSV, splňuje sebezkušenostní část mezinárodní certifikace Reteaming kouče)

 

Ostatní kurzy, školení, projekty

Kurz Kompletní krizové intervence

(Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP Délka kurzu: 150 hodin)

 

Základy nízkoprahových služeb, 230 vyučovacích hodin, č. akreditace MPSV: 2009/590-PK

Sanace rodiny, akreditace MPSV 2011/0041-PC/SP

Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru, akreditace MPSV: 2011/1009-VP

ZDrSEM – vzdělávací program „Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost“

Individuální plánování v sociálních službách, akreditace MPSV 2011/1171-PC/SP/VP

Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb, akreditace MPSV 2010/672-PC/SP

Projekt ONE  – Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce