O mně

V pomáhajících profesích se pohybuji od roku 2009, kdy jsem začal při studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Bezpečnostní technologie, systémy a management, pracovat jako dobrovolník v sociální službě Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Salesiánském klubu mládeže Zlín. Postupem času jsem se v rámci této služby posouval od práce dobrovolníka až po sociálního pracovníka. Od roku 2015 jsem se stal vedoucím této služby.

S pozicí sociálního pracovníka také souviselo dokončení bakalářského studia oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V roce 2015 jsem začal věnovat krátké terapii zaměřené na řešení. Začal jsem ročním úvodním výcvikem, na který plynule navázal Solutions Focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení. Oblast poradenství, terapie a částečně i koučování mě pohltila natolik, že se jí od roku 2017 věnuji také jako OSVČ.

Od roku 2019 působím také jako krizový intervent.